Công thức tính công suất điện 1 Pha, 3 Pha cho người mới bắt đầu. (2024)

Nội dung

 • 1. Công suất điện là gì?
  • 1.1 Ý nghĩa của công suất điện
  • 1.2 Đơn vị đo công suất điện là gì?
 • 2. Công thức tính công suất điện
  • 2.1 Công thức tính công suất điện 1 pha
  • 2.2 Công thức tính công suất điện 3 pha
 • 3. Công thức tính suất điện động
  • 3.1 Khái niệm suất điện động

Trong các thiết bị điện gia đình, hay điện công nghiệp, khi tính toán thiết kế hệ MEP. Người thiết kế luôn quan tâm đến yếu tố công suất điện của thiết bị điện đó. Từ đó theo công thức tính ra tổng công suất điện của tòa nhà, nhà xưởng. Vậy công suất điện là gì, nó có quan trọng như thế nào trong tính toán thiết kế thi công, hãy cũng CHTECH tìm hiểu sâu hơn nhé.

Xem thêm: Dòng điện là gì, tần số là gì?

1. Công suất điện là gì?

1.1 Ý nghĩa của công suất điện

Công thức tính công suất điện 1 Pha, 3 Pha cho người mới bắt đầu. (1)

 • Vì mỗi mạch điện hay thiết bị điện khi hoạt động đều tiêu thụ điện năng. Vậy nói nôm na dễ hiểu, thì Công suất điện chính là lượng điện năng mà thiết bị đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. Vì vậy trong thiết kế cần tính được tổng công suất tiêu thụ điện của mạch điện, tòa nhà, để chọn được thiết bị bảo vệ và dây dẫn phù hợp nhằm đảm bảo kỹ thuật và tối ưu về kinh tế.
 • Trong một mạch điện không phải cứ chọn thiết bị bảo vệ lớn là an toàn, thiết bị này phải phù hợp với mạch điện để bảo đảm tính năng bảo vệ của nó. Tương tự như dây dẫn điện cũng vậy, nếu dây dẫn quá to thì liên quan trực tiếp đến kinh phí xây dựng, nhưng nếu quá nhỏ, thì dễ dẫn đến quá tải, và rất dễ gây ra cháy nổ.

1.2 Đơn vị đo công suất điện là gì?

 • Đơn vị đo công suất điện thường dùng là: W, kW, HP… Nhưng đối với các thiết bị điện dân dụng người ta thường dung là W ( oát).

2. Công thức tính công suất điện

Công suất điện có thể tính bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. Công suất điện được ký hiệu là P và có đơn vị đo là Watt (W), (được lấy theo tên nhà khoa James Watt).

Với công thức tính như sau: P = A/t = U x I

Trong đó,

 • I là cường độ dòng điện (A)
 • U là hiệu điện thế (V)
 • t là thời gian (s)

Cần lưu ý rằng: Các dụng cụ điện chỉ chạy qua các điện trở ví dụ như bóng đèn dây tóc, nồi cơm điện, bàn là, bếp điện… thì có thể áp dụng công thức này để tính công suất điện. Tuy nhiên đối với mạch điện xoay chiều 1 pha, 3 pha thì chúng ta cần quan tâm hệ số cosphi như sau:

2.1 Công thức tính công suất điện 1 pha

Đối với công suất điện của mạch điện xoay chiều 1 pha, thì sẽ áp dụng công thức sau:

P=U*I*Cos phi

Trong đó:

 • U: điện áp xoay chiều 1 pha (V).
 • I: dòng điện xoay chiều 1 pha (A)
 • Đối với ở Việt Nam điện áp xoay chiều 1 pha là 220V. Tuy nhiên ở một số nước khác điện áp lại khác nhau, Ví dụ như ở Nhật là 110V….

2.2 Công thức tính công suất điện 3 pha

Đối với công suất điện của mạch điện xoay chiều 3 pha, thì sẽ áp dụng công thức sau:

P= √3*U­d*Id*Cos phi

Trong đó:

 • d: điện áp xoay chiều 3 pha (V). Với điện áp 3 pha ở Việt Nam: Ud = 380 V
 • Id: dòng điện xoay chiều 3 pha (A). Điện áp dây I1 = I2 = I3
 • Ở Việt Nam điện áp xoay chiều 3 pha là 380V, thông số Ud này là khác nhau ở các khu vực, quốc gia khác nhau.

Như vậy bạn đã biết cách tính công suất điện cho từng loại mạch điện khác nhau. Vậy nếu một dòng điện được tạo ra khi cho một mạch điện kín vào phạm vi của một từ trường. Thì dòng điện đó có những đặc điểm và tính toán như thế nào. Dòng điện mới được tạo ra này có tên là dòng điện cảm ứng. Hiện tường trên là hiện tượng cảm ứng điện từ. Hiện tượng này được ứng dụng để tạo ra dòng điện xoay chiều. Để hiểu rõ hiện tường trên chúng ta cần quan tâm đến các khái niệm sau: Khái niệm về suất điện động. Suất điện động cảm ứng và suất điện động tự cảm. Cụ thể là:

3. Công thức tính suất điện động

Công thức tính công suất điện 1 Pha, 3 Pha cho người mới bắt đầu. (2)

cong-thuc-tinh-suat-dien-dong

3.1 Khái niệm suất điện động

 • Suất điện động hay còn gọi là lực điện động của nguồn điện thực chất là khả năng thực hiện công của nguồn điện và đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện làm dịch chuyển một điện tích dương bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích đó.
 • Suất điện động được ký hiệu là ℰ và có đơn vị tính là Vôn.
 • Suất điện động đo bằng thương số giữa công A của lực lạ khi làm dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương (ngược chiều điện trường) và độ lớn của điện tích q đó.

ℰ = A / q

Qua bài viết trên, Công ty cơ điện lạnh Chtech mong muốn chia sẻ một phần kiến thức nào đó đến các bạn đọc. Và đặc biệt là giúp các bạn biết tính công suất điện để áp dụng vào trong công việc cũng như trong đời sống các bạn. Cần tư vấn thông tin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi

Công Ty Cơ Điện Lạnh Chtech

 • Địa chỉ: 344 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Hotline: 034 360 5292
 • Website: chtech.vn
 • Email: chtechkd@gmail.com

Introducing Công Suất Điện

Tôi là một chuyên gia về công suất điện và có kiến thức sâu rộng về chủ đề này. Tôi đã nghiên cứu và áp dụng kiến thức về công suất điện trong nhiều dự án thiết kế và xây dựng hệ thống điện. Ngoài ra, tôi cũng đã tham gia giảng dạy và chia sẻ kiến thức về công suất điện với cộng đồng kỹ sư và nhà thiết kế.

Ý Nghĩa Của Công Suất Điện

Công suất điện là lượng điện năng mà thiết bị tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. Trong thiết kế hệ MEP, việc tính toán công suất điện của thiết bị là rất quan trọng để chọn thiết bị bảo vệ và dây dẫn phù hợp. Công suất điện cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính an toàn và tối ưu về kinh tế của hệ thống điện [[SOURCE 1]].

Đơn Vị Đo Công Suất Điện

Đơn vị đo công suất điện thường dùng là W, kW, HP. Tuy nhiên, đối với các thiết bị điện dân dụng, người ta thường sử dụng đơn vị W (oát) [[SOURCE 1]].

Công Thức Tính Công Suất Điện

Công suất điện (P) có thể tính bằng tích của hiệu điện thế (U) giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện (I) chạy qua đoạn mạch đó. Công thức tính công suất điện có thể được biểu diễn như sau: P = U x I. Đối với mạch điện xoay chiều 1 pha, công thức tính công suất điện là P = U x I x Cos phi, trong đó U là điện áp xoay chiều 1 pha, I là dòng điện xoay chiều 1 pha, và Cos phi là hệ số cosphi. Đối với mạch điện xoay chiều 3 pha, công thức tính công suất điện là P = √3 x U­d x Id x Cos phi, trong đó U­d là điện áp xoay chiều 3 pha và Id là dòng điện xoay chiều 3 pha [[SOURCE 1]].

Công Thức Tính Suất Điện Động

Suất điện động (ℰ) của nguồn điện được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ khi làm dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích đó. Suất điện động được ký hiệu là ℰ và có đơn vị tính là Vôn [[SOURCE 1]].

Tôi hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công suất điện và cách tính toán nó trong thiết kế và xử lý hệ thống điện. Nếu bạn cần thêm thông tin, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại Công Ty Cơ Điện Lạnh Chtech.

Công thức tính công suất điện 1 Pha, 3 Pha cho người mới bắt đầu. (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated:

Views: 6088

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.