VsmartWaarom - Axiell Nederland - (2024)

Ontdek de toekomst van CultureTech tijdens ons gratis digitale evenement, streaming op 11 – 13 juni

Ontdek de toekomst van CultureTech tijdens ons gratis digitale evenement, streaming op 11 – 13 juni

Registreer nu voor het event

Contact

Ons aanbod is gebaseerd op de volgende geïntegreerde producten, die alle ook kunnen worden gebruikt op tablets en smartphones.

V-smart: onze geïntegreerde software voor bibliotheken met als modules catalogusbeheer (o.a. ook trefwoordenbeheer), uitleenmodule (ook beheer van klanten), besteladministratie (inclusief AI-koppeling en plankklaar leveren), tijdschriftenbeheer, ingebouwde rapportgenerator en applicatiebeheer.

Iguana: ons marketingplatform waarmee u uw diensten en collecties kunt aanbieden aan uw klanten via innovatieve websites, mobiele apparaten en widgets die geïntegreerd kunnen worden in externe websites.

V-insight: onze statistische portal voor het snel kunnen visualiseren van managementoverzichten en analyses.

V-eyeQ: levert een essentiële bijdrage aan het collectiemanagement met objectieve en inzichtelijke data over collecties, budgetten en gebruik.

Naast deze zijn er diverse andere producten zoals V@school, een oplossing voor (basis-)scholen, V-link: (een OpenURL-resolver voor toegang tot een contextspecifieke informatiebronnen en full-tekst op te halen), de mogelijkgeid okaatsen voor activiteiten te boeken, een app voor Android en iOS, een product voor DAM (audio, video, etc.), een OAI-server en -client, en meer.

Samen met de producten verzorgen wij ook de bijhorende diensten, zoals migratie/conversie, installatie, training en support. Van groot belang hierbij is dat Axiell een jarenlange ervaring heeft met het converteren van data afkomstig uit vele andere systemen.

Lees meer

Meer dan een volledig portfolio:
1001 redenen om voor V-smart te kiezen

VsmartWaarom - Axiell Nederland - (11)

EEN LOKALE PARTNER

Gebouwd rond de behoeftes van Nederlandse bibliotheken

V-smart wordt ontwikkeld en ondersteund in Nederland en is gebouwd op basis van de eisen van Nederlandse bibliotheken, waardoor het bijzonder goed gepositioneerd is om te voldoen aan de behoeften van die bibliotheken. Ons team werkt vanuit ons kantoor in Maarssen, is lokaal, toegankelijk en werkt nauw met u samen om aan uw behoeften te voldoen.

De ontwikkeling van V-smart gebeurt onder leiding van Nederlandstaligen en er gebeuren vele ontwikkelingen specifiek voor de Nederlandse markt. Zo waren we in de loop der jaren waren we betrokken bij diverse Nederlandse projecten en ondersteunen we bijvoorbeeld iDEAL, NBD, NBC+, DWH, IAM/SI, IBLV, e.a.

Uiteraard zijn alle interfaces beschikbaar in het Nederlands. En ook alle gebruikersdocumentatie is er in het Nederlands.

VsmartWaarom - Axiell Nederland - (12)

TECHNISCHE EN ZELFS FUNCTIONELE ONTZORGING

Een oplossing in de cloud

Wij bieden V-smart aan in een cloudomgeving, in samenwerking met een zeer ervaren partij, Actacom. Actacom heeft een grote ervaring met het hosten van applicaties, ook voor bibliotheken. Actacom host momenteel al een groot aantal van onze recente Nederlandse klanten.

Indien gewenst kan Axiell -via Actacom- ook functionele ontzorging aanbieden.

Meer info over Actacom

VsmartWaarom - Axiell Nederland - (13)

HET WEB ALS ONTWIKKELPLATFORM

Moderne technologie

V-smart is moderne technologie: V-smart is een zgn. RIA (Rich Internet Application), de applicatie is volledig web-based (AJAX, HTML, CSS, JavaScript, JSON) en heeft alleen een browser nodig om te kunnen draaien; de server draait op Windows, een aantal Linux-distributies en alle courante Unix-varianten.

VsmartWaarom - Axiell Nederland - (14)

STANDAARDEN, PROTOCOLLEN, FORMATEN

Een gestandaardiseerde oplossing

V-smart is een keuze voor moderne standaarden: SRU (maar ook het al “oudere” Z39.50 wordt ondersteund), MARC21, UNIMARC, Worldshare Webservices (maar ook het “oudere” OUF van OCLC PICA is in gebruik), SIP2, ISO 2709, OpenURL, OAI-PMH, Dublin Core, MarcXML, SOAP/XML en JSON/REST.

VsmartWaarom - Axiell Nederland - (15)

BEPROEFDE TECHNOLOGIE, GELEVERD DOOR AXIELL EN GEBRUIKT DOOR VELE INSTELLINGEN

Een betrouwbare partner

Al decennialang worden V-smart en zijn voorlopers gebruikt door een groot aantal Nederlandse klanten, onder andere Openbare Bibliotheek Amsterdam, Bibliotheek Den Haag, (vrijwel) alle openbare bibliotheken in de provincies Gelderland (Sambis), Groningen en Zeeland, de openbare bibliotheken van Breda, Groningen, Haarlem, Leiden, Arnhem, Apeldoorn, Enschede en vele andere. Ook zijn er vele Belgische en Franse bibliotheken. V-smart wordt ook gebruikt in alle openbare bibliotheken van Parijs. In totaal is V-smart wereldwijd bij meer dan honderd bibliotheken geïnstalleerd; samen bedienen deze systemen honderden bibliotheekvestigingen in meer dan 15 landen. V-smart is dan ook beproefde technologie, gebouwd op de behoeftes van bibliotheken en geleverd wordt door een betrouwbare partner. Als u kiest voor Axiell, kiest u voor het grootste Europese bedrijf in de culturele sector. Tot onze klanten behoren o.a. Library of Congress, Rijksmuseum, Van Gogh Museum en vele bibliotheken in alle delen van de wereld.

Lees meer over een partnerschap met Axiell

VsmartWaarom - Axiell Nederland - (16)

VOOR KLEIN EN GROOT

Een flexibele oplossing

V-smart is kiezen voor flexibiliteit: V-smart wordt gebruikt door kleine en grote bibliotheken, in hogescholen, universiteiten, openbare bibliotheken, scholen, netwerken, bedrijven, archieven en musea: een beter voorbeeld van de flexibiliteit van de applicatie is moeilijk te vinden.

VsmartWaarom - Axiell Nederland - (17)

VOLLEDIG EN BEPROEFD

Alle modules zijn operationeel

V-smart is volledige functionaliteit: alle modules zijn operationeel, – dit geldt ook voor de zeer uitgebreide uitleenmodule, het samenvoegen van documenten, de inventaris-module, de gebruiksvriendelijke rapportgenerator, de magazijnmodule, de IBL-module, het globaal wijzigen van gegevens, de beheermodules en het aanvraagverkeer. Ook zijn er oplossingen voor het boeken van activiteiten en voor het online bekijken van video’s.

VsmartWaarom - Axiell Nederland - (18)

API’S EN KOPPELINGEN

Een open oplossing

V-smart is kiezen voor een open applicatie: zo zijn er een groot aantal koppelingen met o.a. 3M / KnoTech / NEDAP / AutoCheck / Axiel / Bibliotheca / I-Track / Eastbridge e.a. doe-het-zelf-balies gebaseerd op SIP2, voice response systeem gebaseerd op SIP2, automatische incasso en import van financiële gegevens (SWIFT). Ook zijn er koppelingen met betaalsystemen (Tracs, Xafax, BeeSmart, SAP), EDI, OCLC (o.a. WorldCat, WorldShare, OUF), Swets, diverse authenticatie-oplossingen, iDEAL, Microsoft Office, IBLV, SMS-providers, OAI-PMH, (Azure) AD en diverse CRM-aanbieders. Ook zijn er links met financiële systemen (SAP, Afas, Exact Globe), etc.

VsmartWaarom - Axiell Nederland - (19)

ERVARING

Kies voor continuïteit

V-smart is kiezen voor continuïteit: Axiell is al meer dan 30 jaar actief in de bibliotheeksector, eerdere versies van V-smart bestaan eveneens al ruim 30 jaar. Ons Nederlandse team werkt vanuit het kantoor in Maarssen; daarnaast is ondersteuning aanwezig van de internationaal opererende bibliotheekdivisie. De helpdesk is Nederlandstalig en onze klantenkring groeit sinds de introductie van Vubis Smart in 2002 en V-smart in 2009 gestaag.

VsmartWaarom - Axiell Nederland - (20)

VERNIEUWING EN RELEASES

Het belang van innovatie

V-smart is kiezen voor innovatie: onze producten worden continue vernieuwd via periodieke releases; wij bieden een ruim scala aan innovatieve producten en features; zo ondersteunen wij associatief zoeken en auto-suggestie van zoektermen, verrijken wij zoekresultaten met user-generated content, ondersteunen wij diverse mashups, bieden wij dynamische producten voor statistische analyse (V-insight) en beschikken wij in ons productportfolio verder nog over onder andere een link resolver (V-link).

VsmartWaarom - Axiell Nederland - (21)

PERSONALISERING

De mensen om wie het draait

V-smart is kiezen voor de gebruiker: Axiell offreert ook Iguana, een portal voor samenwerking en personalisering gebaseerd op widget-technologie, waarmee de klant gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang krijgt tot informatie op maat; ook is er een app voor Android (Samsung e.a.) en iOS (Apple).

De kern-oplossingen

V-smartGeïntegreerd bibliotheeksysteem: catalogus, uitleen, bestel, tijdschriften, rapportgenerator en configuratieLeer meer
IguanaMarketingplatform dat uw diensten en collecties aanbiedt aan uw gebruikers via innovatieve websites, discovery, mobiele apparaten en widgets (ook in externe websites) Leer meer
V-insightSnelle, rijke en gesofisticeerde data-analyseLeer meer
V-eyeQBeheer aanschaf en afvoer, - en meet de performance van uw collectiesLeer meer
VsmartWaarom - Axiell Nederland - (27)

Hosting

Uw software gehost in de cloud

VsmartWaarom - Axiell Nederland - (28)

Laat ons u helpen de juiste oplossingen te vinden

Als u hulp nodig heeft bij het uitzoeken wat de beste oplossingen voor u zijn, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Abonneer u nu op onze maandelijkse nieuwsbrief

VsmartWaarom - Axiell Nederland - (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated:

Views: 5694

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.