Zelflerende slimme thermostaat vSMART (2024)

Energie besparen: check

Een slimme thermostaat helpt je energie besparen en garandeert een hoog comfort, omdat je er je verwarming naadloos mee afstemt op je levensstijl. Zo wordt je ketel niet continu in- en uitgeschakeld en verspil je geen energie. De vSMART herkent na amper twee weken je verwarmingspatroon en past zich hieraan aan voor een zo efficiënt mogelijke aanvoertemperatuur. De thermostaat houdt rekening met de buitentemperatuur, die hij ophaalt via betrouwbare weergegevens op internet, en analyseert aanvullende gegevens, zoals het warmteverlies en de opwarmtijd van je woning.

Weekprogramma's

Bediening

Temperatuur

Weekprogramma's

Slimme weekprogramma’s

Als je de slimme thermostaat vSMART in gebruik neemt, helpt hij je via een korte vragenlijst om vlot verschillende programma’s in te stellen. Je kan profielen aanmaken voor verschillende periodes – een werkweek verschilt qua warmtebehoeften nu eenmaal van pakweg een schoolvakantie – maar die later ook makkelijk weer aanpassen.

Bediening

Bediening op afstand

De vSMART laat zich vanop afstand bedienen. Handig als je vergat de verwarming uit te schakelen nadat je naar het werk vertrok of wanneer je liever niet in een kil huis thuiskomt na een weekendje weg. Alle gezinsleden kunnen bovendien de vSMART bedienen, aangezien de slimme thermostaat zich laat koppelen met meerdere smartphones. Bovendien kan je met dezelfde app thermostaten in meerdere woningen beheren. Handig voor je vakantiewoning!

Temperatuur

De temperatuur wijzigen

Wil je graag je verwarming tijdelijk hoger of lager zetten, bijvoorbeeld om te vermijden dat je tijdens het stofzuigen in zweten uitbarst? Dat kan perfect. Als je de kamertemperatuur wijzigt via de thermostaat of app komen de verwarmingsprogramma’s op stand-by te staan en houdt het systeem de volgende drie uur rekening met de nieuwe temperatuur (de duur kan je ook aanpassen in de app). Je ziet de nieuwe temperatuur zowel op de thermostaat als in de app.

Geschikt voor je verwarmingsinstallatie?

Onze zelflerende thermostaat kan tegelijkertijd één cv-circuit radiatoren en één circuit voor warm water beheren. Heb je meerdere cv-circuits? Of heb je een warmtepomp of een zonneboiler? Dan kies je best voor de slimme regelaar sensoCOMFORT met internet gateway sensoNET VR 921.

De vSMART is compatibel met het eBUS-protocol waarmee alle nieuwe verwarmingsketels van Vaillant zijn uitgerust. eBUS is het communicatieprotocol of de ‘taal’ die je verwarmingsketel spreekt. Weet je niet zeker of je verwarmingsketel over een eBUS-verbinding beschikt? Neem dan contact op met je installateur of mail ons op info@vaillant.be. Vergeet niet om het serienummer van je verwarmingsketel mee te sturen.

Thermostaat

Vernieuwde applicatie

Thermostaat

Via het gebruikspaneel

We leveren de slimme thermostaat vSMART met een wandhouder en een tafelstandaard met twee standen. Of je de thermostaat nu aan de muur hangt of op een meubelstuk plaatst: hij laat zich uiterst makkelijk bedienen. Door kort op de plus- of min-knop te drukken, kan je onmiddellijk de gewenste kamertemperatuur instellen.

Het zwart-witscherm met E-ink-technologie biedt een uitstekend contrast, maar verbruikt nagenoeg geen energie, waardoor de batterijen bijzonder lang meegaan. Op dit glasheldere scherm zie je aan de linkerkant de huidige kamertemperatuur (vetgedrukt) en aan de rechterkant de ingestelde temperatuur.

Vernieuwde applicatie

Nog meer gebruiksgemak na de update!

De slimme thermostaat bedien je dankzij de app vanop jouw smartphone of tablet. Wil je weten hoe dat in z’n werk gaat? Bekijk dan zeker onderstaand filmpje

Benieuwd hoe de nieuwe features zich vertalen in voordelen voor de gebruiker? Lees hieronder meer

De vSMART slimme thermostaat optimaliseert de temperatuur in jouw woning nu nog vlotter dankzij de verbeterde applicatie.

Een vernieuwde app met vernieuwde features!

Vaillant legt de focus niet alleen op een comfortabel woonklimaat maar zorgt er ook voor dat jij zelf makkelijk en snel de temperatuur kan bepalen in je woning. Connectiviteit van de apparaten laat toe om vanop afstand de parameters in te stellen zodat deze perfect afgestemd zijn op jouw wensen.

Als gebruiker van de vSMART app mag je zeker zijn van een pro-actieve dienstverlening. Want de installateur kan vanop afstand jouw apparaten monitoren en eventuele defecten meteen waarnemen. Dit zorgt voor een grotere efficiëntie van onze oplossingsgerichtheid zodat jij weer snel kan genieten van optimaal comfort.

De voornaamste nieuwigheden:

 • Makkelijk verwarmingsschema’s instellen en kopiëren.
 • Pro-actieve hulpverlening door continue monitoring van installateurs via het professioneel myVAILLANT platform.
 • Verbeterde compatibiliteit met Smart-Home toepassingen.
 • Nieuwe lay-out en bijkomende informatie bij tal van functies voor een verbeterde gebruiksvriendelijkheid.
 • Compatibel met alle actuele eBUS Vaillant ketels.

Ontdek alle handige functies van de vSMART

Optimaliseer je gebruikservaring

Een belangrijke stap naar slim wonen met de vSMART thermostaat.

Door de vSMART-applicatie te koppelen aan één van de compatibele Smart-Home oplossingen vergroot je verder de mogelijkheden van het vSMART-systeem. Pas de temperatuur aan vanuit je zetel via een innovatieve stembesturing met één van de volgende systemen.

 • Google Home
  Met de slimme luidsprekers van Google Nest (Mini, Audio en Hub) kun je binnenkort jouw vSMART op afstand besturen met je stem.
 • Amazon Echo
  Dankzij de virtuele assistente Alexa kan je de vSMART stemgestuurd regelen in het Frans, Engels en Duits.
 • Niko Home Control
  Connecteer de vSMART met het Niko Home Control-domoticasysteemvoor een nog groter gebruiksgemak.

Download de gratis vSMART-applicatie voor iOS of Android hier.

De vSMART-app geeft je snel toegang tot alle hoofdfuncties en instellingen van je verwarmingsinstallatie, ook wanneer je niet thuis bent.

Zelflerende slimme thermostaat vSMART (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated:

Views: 5698

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.